Používanie cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania

Ochrana súkromia návštevníkov webových stránok patriacich pod ČSOB Finančnú skupinu a ochrana súkromia v mobilnej aplikácii SmartBanking je pre nás veľmi dôležitá. Pri ich využívaní sa snažíme o čo najlepšie poskytnutie online služieb zo strany ČSOB Finančnej skupiny, ako aj poskytnutie čo najlepšieho používateľského zážitku.

Z uvedeného dôvodu sú na našich webových stránkach patriacich pod ČSOB Finančnú skupinu - www.funucet.sk (ďalej len „webové stránky ČSOB“) a v našej mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking (ďalej len „mobilná aplikácia“), používané súbory cookies alebo nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré vedia zaznamenať dáta o používaní webových stránok ČSOB alebo mobilnej aplikácie.

Tieto pravidlá využívania súborov cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania sa popisujú, čo sú súbory cookies a nástroje na sledovanie používateľského správania sa, aké cookies a nástroje na sledovanie používateľského správania sa ČSOB Finančná skupina využíva, za akým účelom, informáciu o zmene preferencií využívania cookies na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania cookies alebo využívania iných nástrojov na sledovanie používateľského správania. Na tejto stránke je možné nájsť detailný zoznam využívaných cookies s ohľadom na typ cookies, doménu, na ktorej je cookies využívaná, zdroj, alebo informáciu o dobe uloženia cookies vo vašich prehliadačoch ako aj informácie o nástrojoch na sledovanie používateľského správania sa návštevníkov webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácii. 

Odporúčame Vám, aby ste si informácie o pravidlách používania cookies a nástrojoch na sledovanie správania sa užívateľov dôkladne prečítali. Aktuálne informácie a zmeny, týkajúce sa podmienok spracúvania cookies, sú zverejnené v tomto článku. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom webových stránok ČSOB, ktoré používajú cookies a mobilnej aplikácie

Pravidlá používania cookies pre webové stránky ČSOB sa vzťahujú na celú ČSOB Finančnú skupinu, ktorú tvoria nasledovné spoločnosti ČSOB Finančnej skupiny:

Československá obchodná banka, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej aj ako „ČSOB banka“).

ČSOB Poisťovňa, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B (ďalej aj ako „ČSOB Poisťovňa“).

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 35 799 200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2590/B.

ČSOB Leasing, a.s. so sídlom: Panónska cesta 11, Bratislava 852 01, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.

Uvedené spoločnosti vystupujú pri spracúvaní cookies na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov, čo znamená, že spoločne určujú podmienky a účel spracúvania Vašich údajov v zmysle Vami udeleného súhlasu s cookies a využívaním nástrojov na sledovanie správania. Prevádzkovateľom cookies je v tomto prípade tá spoločnosť, ktorej webovú stránku navštevujete.

Group Data Protection Officer pre ČSOB

Group Data Protection Officer ČSOB predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ČSOB. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje v mene všetkých členov ČSOB. Group Data Protection Officer Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom ČSOB z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v Memorande ochrany osobných údajov. Group Data Protection Officera môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Čo sú cookies a aké typy cookies používame

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači po vstupe na naše webové stránky alebo priamo v mobilnej aplikácii. Používajú sa na technické zabezpečenie funkčnosti webovej stránky/mobilnej aplikácie, alebo môžu obsahovať rôzne informácie, ktoré dokážu zlepšiť funkčnosť webovej stránky/mobilnej aplikácie a priniesť lepší používateľský zážitok - napríklad v podobe zobrazovania personalizovaného obsahu a relevantnej reklamy „našitej“ na mieru používateľa. Takéto informácie zhromažďujeme až po udelení súhlasu s cookies nástrojov, ktoré umožňujú sledovanie používateľského správania.

Cookies využívame buď počas jednej návštevy na našich webových stránkach alebo mobilnej aplikácie, alebo ostávajú v prehliadači aj po skončení vašej návštevy až do času ich exspirácie, prípadne vymazania súborov cookies po skončení návštevy v anonymnom okne alebo vymazania dát prehliadania v nastavení vášho prehliadača. Ďalšou možnosťou je pokračovať v prehliadaní v režime inkognito. Vaše návštevy tak nebudú zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Cookies vytvorené v režime inkognito sa po zatvorení prehliadača a všetkých otvorených okien vymažú. Pri každej návšteve v inkognito režime vám zobrazujeme informáciu o využívaní cookies na našich stránkach.

Preferencie využívania cookies sa týkajú toho zariadenia, cez ktoré práve pristupujete na webovú stránku. Vaše preferencie uchovávame v technickej cookie COOKIES_ACCEPTED po dobu 12 mesiacov alebo do času, kým nevymažete svoje dáta prehliadania v prehliadači.

Po túto dobu, ak nezmeníte svoje nastavenia, prehliadate naše webové stránky s preferenciami, ktoré ste zvolili pri prvej návšteve. Uchovávanie súborov cookies v prehliadači sa môže líšiť v závislosti od nastavení vášho prehliadača, operačného systému, prípadne iných reštrikcií vo vašom zariadení. Vyjadrenie súhlasu s používaním cookies môžu webové stránky v takýchto prípadoch vyžadovať častejšie.

Cookies, ktoré využívame sú:

Aké typy cookies používame a za akým účelom

Technické - nevyhnutné cookies

V týchto cookies sú uložené informácie využívané na zabezpečenie základných funkcionalít pre prehliadanie webových stránok ČSOB alebo na používanie mobilnej aplikácie. Sú v nich uložené informácie slúžiace na zvýšenie úrovne bezpečnosti, prihlásenie do internetbankingu, Vaše nastavenia a preferencie (jazyk, obľúbené položky, ...) Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok ČSOB alebo mobilnej aplikácie. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

Analytické - cookies analytických nástrojov na meranie a analýzu návštevnosti

Na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii využívame analytické nástroje tretích strán, ktoré zabezpečujú zlepšenie používateľského zážitku tým, že analyzujú návštevnosť webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácii. Zaznamenávajú: počty zobrazení jednotlivých webových stránok ČSOB alebo obrazoviek mobilnej aplikácie, využívanie webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácie počas jednotlivých hodín dňa, rýchlosť načítania webových stránok ČSOB a obrazoviek mobilnej aplikácie, využívanie komunikačných nástrojov, demografické údaje o našom publiku, používané zariadenia pri prezeraní si webových stránok ČSOB, prehliadače alebo operačné systémy, z ktorých sa užívatelia pripájajú alebo sledujeme interakciu používateľov s jednotlivými prvkami na webových stránkach ČSOB alebo obrazovke v mobilnej aplikácii. Analytické nástroje nám na základe zozbieraných dát pomáhajú optimalizovať obsah a výkonnosť webových stránok ČSOB alebo výkonnosť obrazoviek mobilnej aplikácie a odovzdať spätnú väzbu o tom, či používatelia dokážu nájsť hľadané informácie. Pomáhajú nám zistiť, ktorá verzia obsahu je prehľadnejšia, ktoré informácie sú pre používateľov najdôležitejšie a potrebujú sa k nim rýchlo a efektívne dostať.

Pomocou použitých cookies máme v analytických nástrojoch k dispozícii anonymné a agregované dáta Tieto cookies využívame len na základe Vami udeleného súhlasu s cookies a sledovaním užívateľského správania. Svoje preferencie môžete upraviť v Nastaveniach cookies, kde v prípade nesúhlasu s používaním môžete ich používanie deaktivovať.

Tretími stranami, ktorých analytické nástroje využívame sú Google analytics, Google Firebase, Hotjar.

Cookies na personalizáciu obsahu a reklám (marketingové cookies) a využívanie nástrojov na sledovanie používateľského správania

Cookies a informácie z používateľského sledovania na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikacii využívame na nižšie popísané aktivity, a to na základe Vami udeleného súhlasu:

  1. Prispôsobenie/personalizácia obsahu webových stránok ČSOB alebo mobilnej aplikácie a zobrazenie relevantnej reklamy – marketingové cookies využívame za účelom prispôsobenia a zobrazenia len relevantného obsahu reklám a odporúčaní na produkty, a to na základe toho aké podstránky na webových stránkach ČSOB navštevujete alebo aké obrazovky v mobilnej aplikácii sledujete. Na spracúvanie marketingových cookies nám slúžia rôzne nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré nám umožňujú zobraziť obsah, ktorý na základe ich správania na webových stránkach ČSOB vyhodnotíme ako najzaujímavejší pre návštevníka. Prostredníctvom týchto nástrojov doručujeme návštevníkovi ponuku produktov, ktorá môže byť preňho vhodná a zaujímavá. Na základe týchto údajov sa tak môže zmeniť dizajn webovej stránky, navigácia či funkcionalita webových stránok ČSOB tak, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali k informáciám, ktoré hľadáte. Pri mobilnej aplikácii sa tak môže zobraziť ponuka na produkt alebo službu na definovaných miestach v mobilnej aplikácii. Túto používateľskú interakciu so zobrazovanou reklamou sledujeme prostredníctvom marketingových nástrojov a na základe toho vyhodnocujeme efektívnosť reklamných kampaní.
  2. Sledovanie používateľskej interakcie so zobrazenou reklamou, s personalizovaným obsahom alebo s inými formami marketingového oslovenia ako e-mail, SMS alebo push notifikácia - uvedené vykonávame pomocou nástroja na sledovanie používateľského správania pomocou meracieho scriptu. V prípade e-mailovej komunikácie sa jedná o tzv. trackovací pixel, ktorý je uložený na príslušnej doméne tretej stranyCez využívané nástroje na sledovanie užívateľského správania vieme sledovať doručenie, prečítanie, prekliknutie a odhlásenie sa z komunikácie, aby sme vedeli, či je táto komunikácie efektívna, relevantná a zaujímavá pre adresáta. Nástroje zaznamenávajú údaje o tom, ako používatelia interagovali s jednotlivými reklamnými prvkami a na základe toho vyhodnocujeme výkonnosť reklamných kampaní.
  3. Marketingové nástroje používame aj na zobrazenie relevantnej reklamy na webových doménach tretích strán (remarketing), kde na základe webových stránok prehliadaných na webových stránkach ČSOB zobrazujeme ponuku produktov a služieb.
  4. Používanie sledovacích nástrojov a spájanie sledovaných dát cez viaceré zariadenia (cross-device tracking) využívame za účelom personalizácie obsahu užívateľa v ostatných zariadeniach. K identifikácii užívateľa dochádza na základe identifikácie užívateľa v každom zariadení. Identifikáciou sa považuje prihlásenie sa do aplikácie SmartBanking, internetbankingu Moja ČSOB.
  5. Identifikovanie užívateľa a sledovania identifikovaného užívateľa na webových stránkach ČSOB. Identifikácia prebieha na základe spojenia Vašej návštevy v internetbankingu Moja ČSOB a následného prezerania webových stránok ČSOB alebo prostredníctvom otvorenia sledovacích linkov zasielaných v emailovej komunikácii ČSOB a následného prezerania webových stránok ČSOB.

Na spracúvanie marketingových cookies a zabezpečenie sledovania používateľského správania užívateľov na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii využívame nástroje tretích strán Google Adwords, Adform, Facebook, Exponea, Teads.

Analytické a marketingové nástroje používané na webstránkach ČSOB alebo v mobilnej aplikácii SmartBanking

Ako odvolám súhlas alebo upravím svoje nastavenia cookies?

Ak si prajete zmeniť svoje nastavenia/preferencie používania cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania sa na webových stránkach ČSOB, alebo v mobilnej aplikácii SmartBanking a neželáte si spracúvať zo strany ČSOB Finančnej skupiny marketingové alebo analytické cookies alebo využívať nástroje na sledovanie používateľského správania sa alebo upraviť vaše preferencie alebo odvolať súhlas, súhlas máte možnosť odvolať, tým že zmeníte svoju preferenciu spracúvania cookies alebo nástrojov na sledovanie používateľského správania priamo v nastaveniach cookies pre jednotlivé webové stránky. V prípade mobilnej aplikácie SmartBanking viete upraviť svoju preferenciu a súhlas odvolať v časti Nastavenia cookiesDovoľujeme si Vás upozorniť, že ak odmietnete niektoré typy cookies využívaných na webových stránkach ČSOB alebo v mobilnej aplikácii SmartBanking, niektoré časti našich digitálnych služieb budú menej prispôsobené Vašim potrebám a preferenciám.

Nesúhlas so spracúvaním cookies a sledovaním užívateľského správania na webovej stránke www.funucet.sk vyjadríte tým spôsobom, že vypnete preferenciu v Nastaveniach cookies.

So všetkými uloženými údajmi pracujeme na základe Memoranda o ochrane osobných údajov.

Zoznam používaných cookies na funucet.sk

Technické cookies

Názov cookie

Doména

Zdroj

Trvanie

PHPSESSIDwww.funucet.skČSOB14 dní


Cookies analytických nástrojov

Názov cookie

Doména

Zdroj

Trvanie

_ga.funucet.skGoogle2 roky
_gid.funucet.skGoogle1 deň
_gat_UA-131898849-4.funucet.skGoogle1 minúta
uid.adform.netAdForm2 mesiace
_hjFirstSeen.funucet.skHotJar30 minút
_hjIncludedInSessionSamplewww.funucet.skHotJar2 minúty
_hjIncludedInPageviewSamplewww.funucet.skHotJar2 minúty
_hjAbsoluteSessionInProgress.funucet.skHotJar30 minút
X-ABsc-static.netSnapchat1 deň
_scid.funucet.skSnapchat1 rok 1 mesiac
_hjSessionUser_*.funucet.skHotJar1 rok
_hjSession_*.funucet.skHotJar30 minút
_gat_UA-37098954-21.funucet.skGoogle1 minúta


Cookies na personalizáciu obsahu a reklám

Názov cookie

Doména

Zdroj

Trvanie

sc_at.snapchat.comSnapchat1 rok 24 dní
_fbp.funucet.skFacebook3 mesiace
fr.facebook.comFacebook3 mesiace
ga_rollup.funucet.skGoogle2 roky
ga_rollup_gid.funucet.skGoogle1 deň
C.adform.netAdForm1 mesiac
xnpe_*api-exponea.csob.skExponea3 roky
__exponea_etc__.funucet.skExponea3 roky
__exponea_time2__.funucet.skExponea1 hodina

Vaše nastavenia cookies

Chcete skontrolovať Vaše nastavenia cookies, zistiť, aké cookies máte aktuálne povolené pri prehliadaní našich stránok alebo upraviť svoje preferencie?

Moje nastavenia cookies